Nowe wzory formularzy podatku od spadków i darowizn będą obowiązywać od 23 października - wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o nowe wzory formularzy składanych przez podatników, którzy płacą podatek od spadków i darowizn: SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2.

Wzory te określił minister finansów w dwóch rozporządzeniach z 26 września tego roku opublikowanych w Dzienniku Ustaw nr 216 z 11 października.

Zmiany w formularzach wynikają z dwóch nowelizacji: jednej dotyczącej kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn (nowelizacja ta zacznie obowiązywać od 23 października 2011 r.) oraz drugiej - zmieniającej ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ta obowiązuje od 1 września tego roku).

Reklama

W nowych wzorach formularzy zostały uwzględnione przepisy dotyczące dysponowania majątkiem na wypadek śmierci; chodzi o tzw. zapis windykacyjny, dzięki któremu własność przedmiotu przechodzi na osobę wskazaną w testamencie (zapisobiorcę) już w chwili śmierci tego, kto testament spisał (testatora).

Druga zmiana wynika z faktu, że od 1 września 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT mogą posługiwać się numerem PESEL, a nie NIP. Teraz uwzględniono to również w formularzach dla podatku od spadków i darowizn.