Monika Byczyńska, biegły rewident w Baker Tilly Poland, wyjaśnia, że przepisy nie regulują kwestii powoływania komisji oraz zespołów spisowych. Stosowane rozwiązania zostały wypracowane przez praktykę. Należy przestrzegać zasady, że w skład komisji oraz zespołów inwentaryzacyjnych nie powinny wchodzić osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie. Osoby odpowiedzialne powinny mieć z drugiej strony możliwość uczestniczenia w spisie z natury składników, za które są odpowiedzialni.

– Przyjmuje się, że w skład zespołu inwentaryzacyjnego wchodzą co najmniej dwie osoby – mówi Monika Byczyńska.

Ekspert dodaje, że osoby wchodzące do zespołu powinny posiadać podstawową wiedzę na temat inwentaryzowanych składników i ich sposobie pakowania. Umożliwi to właściwą identyfikację spisywanych dóbr oraz będzie miało wpływ na sprawny przebieg samego spisu. Liczba oraz skład powołanych zespołów spisowych powinny uwzględniać rodzaj i liczby składników do przeliczenia oraz zakładany czas trwania inwentaryzacji.

Monika Byczyńska podkreśla również, że komisja inwentaryzacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem oraz udokumentowaniem spisu z natury, dlatego w jej skład powinny wchodzić osoby znające dobrze zasady gospodarki magazynowej.