Z sondy przeprowadzonej przez „DGP” w izbach skarbowych wynika, że tylko nieliczni urzędnicy zdecydowali się na ubezpieczenie, i to głównie indywidualne. Sporadycznie pracownicy administracji deklarują, że chcą przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

W żadnym urzędzie pracodawcy nie pośredniczą w zawarciu polis. Czasami pomagają w tym związki zawodowe.

Małe zainteresowanie

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w izbach skarbowych wynika, że niewielu urzędników dotychczas wykupiło polisy ubezpieczeniowe. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi podaje, że od odpowiedzialności za rażące naruszenia prawa ubezpieczyło się 375 pracowników. Dane pochodzą z 21 urzędów skarbowych woj. łódzkiego.

W urzędach skarbowych woj. lubuskiego ubezpieczyło się co najmniej 57 osób.

– „Co najmniej”, bo naczelnicy dwóch urzędów podali, że nie mają danych na ten temat – wyjaśnia Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

Podkreśla, że sprawa ubezpieczeń jest jeszcze w toku i wielu pracowników się zastanawia, prawdopodobnie porównując oferty. Przykładowo w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli pracownicy są zainteresowani ubezpieczeniem grupowym, lecz nie podjęli decyzji. Również w Urzędzie Skarbowym w Słubicach 16 pracowników myśli o ubezpieczeniu, ale dotąd do niego nie przystąpili.

– Najwięcej pracowników – 28 ubezpieczyło się indywidualnie w Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim – stwierdza Andrzej Pieczko.

– Większość pracowników ubezpieczających się nie przystępuje do ubezpieczenia grupowego, wybierają ubezpieczenie indywidualne. Tylko w 1/3 urzędów skarbowych urzędnicy decydują się na ubezpieczenia grupowe. Dane wskazują, że liczba wybierających ubezpieczenia grupowe w dziesięciu urzędach skarbowych nie przekracza nawet dziesięciu osób – wylicza Agnieszka Pawlak.

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku, dodaje, że w woj. podlaskim żaden z pracowników urzędów nie zdecydował się na ubezpieczenie grupowe.

– Ok. 1 tys. pracowników w woj. małopolskim rozważa możliwość takiego ubezpieczenia. Większość z nich nie zawarła jeszcze żadnej umowy, bo dostępne oferty przewidują możliwość jej podpisania do końca 2011 roku z mocą obowiązującą od daty wejścia w życie ustawy – wskazuje Konrad Zawada z IS w Krakowie.

Jego zdaniem pracownicy nie muszą się spieszyć. Związek Zawodowy Pracowników Izby Skarbowej w Krakowie wynegocjował bardzo dobre warunki z Towarzystwem Allianz.

Trudna statystyka

Większość urzędów i izb skarbowych nie prowadzi statystyk związanych z liczbą osób ubezpieczonych. Tak jest w woj.: kujawsko-pomorskim, śląskim, mazowieckim, lubelskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

– Zawarcie umowy ubezpieczenia zależy od indywidualnych decyzji pracowników. Naczelnicy urzędów skarbowych nie organizują ubezpieczeń grupowych – argumentuje Jolanta Kaszczyszyn z IS w Opolu.