Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie określenia sposobu przekazywania informacji generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF). Projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MF i do wczoraj można było zgłaszać do niego uwagi. Od momentu wejścia w życie tych przepisów biura rachunkowe będą miały obowiązek rejestrowania tzw. transakcji ponadprogowych, tj. takich, które przekraczają równowartość 15 tys. euro. Wynika to z art. 18 ust. 3 ustawy z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317).

Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzająca z łódzkiego oddziału Auxilium, wyjaśnia, że przepis ten wprowadził zwolnienie z obowiązku rejestracji transakcji ponadprogowych oraz informowania o nich GIIF do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Obowiązek rejestracji transakcji ponadprogowych po wydaniu tych przepisów nadal nie będzie dotyczył instytucji obowiązanych, m.in. biur rachunkowych, gdy same nie przeprowadzają takich transakcji. Biura rachunkowych nie będą musiały składać zawiadomienia, gdy transakcje o wartości przekraczającej równowartość 15 tys. euro przeprowadzają ich klienci.