Od zaświadczenia potwierdzającego zapłatę VAT od zagranicznego samochodu nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej. Jest ono bowiem wydawane z urzędu.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu sprowadzonego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej musi zarejestrować go w kraju. Jednym z dokumentów, który powinien zostać przedstawiony przy rejestracji, jest zaświadczenie o uiszczeniu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu bądź potwierdzające brak takiego obowiązku.

– Zaświadczenie jest wydawane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-25 – wyjaśnia Agnieszka Pająk, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego.