Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmusić wydawców podręczników szkolnych do przygotowywania publikacji cyfrowych równolegle do wersji papierowych. Jednym z argumentów wysuwanych przez resort oświaty są oszczędności związane z wydawaniem e-książek.

Problem w tym, że MEN chyba zapomniało przy swoich wyliczeniach uwzględnić stawki VAT.

Dziś podręcznik papierowy jest opodatkowany 5-proc. podatkiem od towarów i usług. Od jego wersji elektronicznej trzeba zapłacić 23 proc. podatku. I dlatego – jak wyliczyła Polska Izba Książki – jeśli obecnie podręcznik szkolny kosztuje na przykład 25 zł, to jego cena podniesiona o różnicę VAT – czyli 18 proc. – wyniesie 29,50 zł.

– Oszczędności nie odczują więc ani uczniowie, ani rodzice – ocenia Bogna Olejnik, młodszy konsultant w MDDP.

Nasza rozmówczyni tłumaczy, że niezależnie od tego, czy e-book ma postać pliku (np. ściągniętego przez internet), czy został kupiony na fizycznym nośniku (jako płyta CD/DVD), stanowi usługę w rozumieniu polskiej ustawy o VAT. I dlatego jest opodatkowany stawką 23-proc., a nie 5-proc. VAT.

– Zastosowanie stawki 23-proc. zamiast 5-proc. (przeznaczonej dla książek papierowych) dla sprzedaży e-booków połączone z kosztem netto książki elektronicznej zmusi wydawców i rodziców do ponoszenia zwielokrotnionych kosztów – ostrzega Bogna Olejnik.

Według Marcina Zawadzkiego, eksperta w Ernst & Young, różnicowanie opodatkowania dla publikacji tej samej treści nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Z tego względu niektóre kraje unijne buntują się przeciwko takim regulacjom. Zapowiadają one, wbrew przepisom UE, zrównanie stawek podatku od towarów i usług na książki. Niezależnie od formy ich udostępniania czytelnikom.

– Pod presją opinii publicznej Komisja Europejska rozważa wyeliminowanie tego absurdu. Jednak do momentu przyjęcia odpowiednich zmian w dyrektywie VAT Polska musi utrzymywać obecny stan – podsumowuje Marcin Zawadzki.

W konsekwencji możliwość niższych kosztów wyprodukowania e-booków będzie marnowana przez wyższą stawkę podatku od towarów i usług. Dopiero obniżenie VAT mogłoby oznaczać dla uczniów zmniejszenie kosztu zakupu książek w wersji elektronicznej.