Ministerstwo Finansów niezmiennie popiera obniżenie podatku na książki elektroniczne. Nie przedstawia natomiast jeszcze swojego stanowiska w sprawie ewentualnej niższej stawki VAT na e-gazety.
Poinformowało o tym w odpowiedzi na pytanie DGP.
Pytanie zadaliśmy w związku z projektem nowelizacji dyrektywy VAT zgłoszonym (w ramach unijnej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego) przez Komisję Europejską 1 grudnia 2016 r. Dokument pozwala państwom na dobrowolne ujednolicenie stawki podatku pobieranego przy sprzedaży e-booków i e-gazet.
Obecnie każdy kraj UE musi opodatkować takie transakcje według najwyższej stawki (w Polsce 23 proc.). Wynika to z art. 98 dyrektywy VAT.
Przeciw takim zasadom protestowały od dawna kraje unijne, w tym Polska. Apelowaliśmy jednak tylko o umożliwienie obniżki VAT wyłacznie na książki elektroniczne. Polska nie popierała natomiast obniżenia podatku na e-gazety. Powodem miały być „zasadnicze różnice między prasą tradycyjną a e-prasą” ( informowaliśmy o tym w DGP nr 113/2015).
Teraz jednak resort finansów musi ponownie przemyśleć swoje poprzednie stanowisko w zakresie e-gazet. Powód do tego dała Komisja Europejska, która zachęciła kraje do ujednolicenia stawek zarówno dla książek, jak i dla prasy, niezależnie od tego, czy miałyby być one na preferencyjnym, czy na podstawowym poziomie.
Ministerstwo Finansów zapewniło DGP, że analizuje najnowsze propozycje Brukseli. Czeka jednak na jednomyślne zaakceptowanie nowelizacji dyrektywy przez wszystkie kraje (niektóre państwa, np. Węgry, są niechętne tym zmianom).
Nie czekając na Brukselę, swój pomysł zmian przygotował już klub poselski Kukiz’15. Posłowie chcą obniżki podatku zarówno na cyfrowe książki, jak i e-gazety. Preferencje te nie dotyczyłyby prasy cyfrowej, jeżeli więcej niż 67 proc. powierzchni jest przeznaczone na „nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe”.
Autorzy projektu zwrócili uwagę, że nie czekając na zgodę Brukseli, stawki VAT na publikacje cyfrowe obniżyły już m.in. Francja, Włochy i Belgia (także Malta – przypis redakcji).
Posłowie Kukiz 15 podkreślają, że e-booki i e-gazety mają obecnie bardzo niski udział w rynku czytelniczym (tylko 3, 5 proc.). To mogłoby ulec zmianie dzięki obniżce VAT. Wprawdzie – jak wyliczyli – budżet straciłby na tym około 63 mln zł, ale w dłuższej perspektywie byłoby to zrekompensowane przez większe wpływy podatkowe, spowodowane wzrostem sprzedaży publikacji elektronicznych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT autorstwa posłów Kukiz’15. Trafił pod obrady Sejmu.