Dochody w postaci odsetek ze sprzedaży obligacji korporacyjnych opodatkowane są podatkiem Belki.
Coraz więcej osób lokuje wolne środki na rynku obligacji GPW Catalyst. Można na nim inwestować w tzw. nieskarbowe papiery dłużne. Przede wszystkim są to obligacje korporacyjne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tak jak w przypadku popularnych wśród inwestorów obligacji skarbowych, także i w przypadku tych obligacji dochody są obciążone 19-proc. podatkiem Belki. Większość notowanych na rynku Catalyst obligacji to obligacje odsetkowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu.