Odpisy amortyzacyjne od zakupionych maszyn będą kosztem podatkowym, gdy przerwa w eksploatacji środków majątkowych spowodowana jest ich remontem.
Przepisy podatkowe nie uzależniają zaliczania poniesionych wydatków w koszty podatkowe od utrzymania ciągłości działalności wytwórczej. W okresie przestoju kosztami mającymi wpływ na wynik podatkowy będą m.in. wydatki za energię, ubezpieczenie, dzierżawę, leasing środków transportu, z tytułu wynagrodzeń oraz podatku od nieruchomości.
– Jeżeli przerwę w eksploatacji maszyn wywołała awaria, czasowe zaprzestanie użytkowania np. z powodu remontu lub braku zleceń, środki trwale podlegają amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne zalicza się do kosztów podatkowych – mówi Jarosław Szczerbowski z Auxilium.
Inaczej jest w przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Wówczas środki trwałe nie są amortyzowane. W koszty uzyskania przychodów można zaliczyć bieżące raty leasingowe. Aby zaliczyć ratę do kosztu podatkowego, przerwa w eksploatacji musi być wywołana np. brakiem zleceń, remontem lub naprawą (zob. interpretacja podatkowa nr ITPB3/423-818/09/PS).
Ująć w kosztach można również wynagrodzenie należne pracownikom za czas przestoju maszyn.