W niektórych rodzajach działalności gospodarczej użyteczne mogą być aparaty cyfrowe. Nie chodzi tylko o działalność związaną z fotografią czy grafiką, ale również architektoniczną czy budowlaną albo nawet detektywistyczną.

Jeśli przedsiębiorca potrzebuje do wykonywanej działalności bardziej profesjonalnego sprzętu fotograficznego, w tym z zestawem różnych obiektywów, to zakup takiego aparatu może rozliczyć w kosztach podatkowych. Sposób jego rozliczenia zależy od wartości takiego aparatu.

Jeżeli wartość zakupu składnika majątkowego przekracza 3,5 tys. zł i mamy do czynienia z jednym środkiem trwałym, wówczas powinien on być wprowadzony do ewidencji środków trwałych i w kosztach uzyskania przychodów należy ujmować dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Jak mówi Piotr Chmieliński, radca prawny, doradca podatkowy, menedżer w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, z uwagi na nieprecyzyjność zapisów klasyfikacji środków trwałych (KŚT), w praktyce obrotu gospodarczego istnieją spory, czy aparaty fotograficzne powinny być klasyfikowane w grupie 6 czy 8 i tym samym amortyzowane odpowiednio według 10- lub 20-proc. stawki amortyzacyjnej.

– Poglądem przeważającym wydaje się ten stanowiący o zastosowaniu 10-proc. stawki amortyzacyjnej. Nie ma natomiast większych wątpliwości, że stawkę taką można podwyższyć dwukrotnie, jako że urządzenie takie jest poddane szybkiemu postępowi technicznemu – stwierdza Piotr Chmieliński.

Jeśli jednak przedsiębiorca wydał na aparat cyfrowy poniżej 3,5 tys. zł, to taki zakup może rozliczyć w sposób jednorazowy.

Piotr Chmieliński dodaje również, że jakkolwiek zasada ta dotyczy głównie wydatków poniżej 3,5 tys. zł, to jednak podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 3 – 8 KŚT, a więc także aparatów fotograficznych (z wyłączeniem samochodów osobowych) do wysokości 50 tys. euro w roku podatkowym.

Za małego podatnika uważa się przedsiębiorcę, u którego wartość przychodów ze sprzedaży brutto w poprzednim roku wyniosła poniżej 1,2 mln euro.

Ważne!

Zakup składnika majątkowego może być rozliczony w kosztach firmowych, o ile spełnia warunek poniesienia go w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów