JÓZEF KRÓL: Znajdziemy taką formułę współpracy, która uszanuje niezależność biegłych rewidentów, a jednocześnie pozwoli realizować Komisji Nadzoru Audytowego powierzone jej funkcje.
Został pan nowym prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Co będzie dla pana priorytetem w działaniach na tym stanowisku?
Uważam, że głos biegłych rewidentów nie jest w stopniu wystarczającym uwzględniany przez twórców legislacji. Zgłaszaliśmy uwagi do ustawy o biegłych rewidentach czy rachunkowości. Chciałbym, żeby opinie komisji opiniującej akty prawne dotyczyły także projektów, które ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorstw, ograniczają biurokrację. Będę też pracował na rzecz umacniania współpracy z Komisją Nadzoru Audytowego (KNA). Nie zapominajmy, że model nadzoru nad zawodem wprowadzony przez ustawę o biegłych rewidentach z 2009 r. to rozwiązanie nowe. Wierzę, że wspólnie z KNA znajdziemy taką formułę współpracy, która uszanuje niezależność samorządu biegłych rewidentów, a jednocześnie pozwoli realizować komisji powierzone jej funkcje.