W przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia policja jest zobowiązana do przesłania odpisu postanowienia o jego wszczęciu do organów podatkowych – urzędu skarbowego lub urzędu celnego.

– W przypadku wszczęcia śledztwa policja taki odpis przesyła dodatkowo prokuratorowi – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

Ekspert dodaje, że policja może zrezygnować ze wszczęcia postępowania przygotowawczego i przekazać sprawę urzędowi skarbowemu lub urzędowi celnemu. Powinna również zabezpieczyć i przekazać tym organom zebrane dowody.

– Jeśli w trakcie prowadzonego przez policję postępowania podejrzany złoży wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, sprawa jest obowiązkowo przekazywana organom podatkowym – dodaje Jakub Rychlik.

Na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w formie mandatów policja utraciła jednak uprawnienia do ich wystawiania. W sprawach wykroczeń skarbowych, które mogą zakończyć się mandatem (np. drobna sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej), policja powinna ograniczyć się do zabezpieczenia dowodów i przekazania sprawy urzędowi skarbowemu lub urzędowi celnemu.