Już 1 stycznia 2012 r. polskich biegłych rewidentów będzie obowiązywał kodeks etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Wynika to z uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) nr 4249/60/2011 z 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad etyki zawodowej. Kodeks etyki zawodowych księgowych w języku polskim stanowi załącznik do uchwały nr 4249/60/2011. Obecnie biegłych obowiązują polskie zasady etyczne. Natomiast z kodeksu IFAC mogą oni korzystać w sprawach nieuregulowanych kodeksie krajowym.

Według Antoniego Kwasiborskiego, członka KRBR, biegli rewidenci nie będą zaskoczeni zakresem ani przedmiotem regulacji IFAC. Od początku istnienia samorządu zawodowego obowiązywały zasady etyki wzorowane na kolejnych wersjach kodeksu IFAC.

Nowością jest szczegółowość i bardziej liberalne podejście do sposobu respektowania zasad etycznych.

– Jednak z tego waloru kodeksu IFAC biegli skorzystają w niewielkim stopniu – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje też, że powołana uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stanowi m.in., że w sprawach nieuregulowanych lub uregulowanych inaczej w zasadach etyki niż w ustawie o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.), stosuje się przepisy ustawy. Dla przedsiębiorców zmiana zasad etyki będzie niezauważalna.