W sprawie przestępstw oraz wykroczeń skarbowych, które zostały ujawnione w zakresie działania Policji może ona prowadzić postępowania przygotowawcze.
W przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia policja jest zobowiązana do przesłania odpisu postanowienia o jego wszczęciu do organów podatkowych – urzędu skarbowego lub urzędu celnego.
– W przypadku wszczęcia śledztwa policja taki odpis przesyła dodatkowo prokuratorowi – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.
Ekspert dodaje, że policja może zrezygnować ze wszczęcia postępowania przygotowawczego i przekazać sprawę urzędowi skarbowemu lub urzędowi celnemu. Powinna również zabezpieczyć i przekazać tym organom zebrane dowody.
– Jeśli w trakcie prowadzonego przez policję postępowania podejrzany złoży wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, sprawa jest obowiązkowo przekazywana organom podatkowym – dodaje Jakub Rychlik.
Na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w formie mandatów policja utraciła jednak uprawnienia do ich wystawiania. W sprawach wykroczeń skarbowych, które mogą zakończyć się mandatem (np. drobna sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej), policja powinna ograniczyć się do zabezpieczenia dowodów i przekazania sprawy urzędowi skarbowemu lub urzędowi celnemu.