Towar, który jest przywożony na teren Unii Europejskiej, musi przejść odprawę celną. Podróżny przyjeżdżający spoza UE może też wysłać pocztą nadprogramowy bagaż na swój polski adres. Wysyłając bagaż, należy jednak pamiętać o tym, że za przesyłki pocztowe płaci się cło i VAT.

– Przywóz towarów wiąże się z koniecznością uregulowania opłat przywozowych. Jednak przewidziano wiele zwolnień uzależnionych od tego, czy towar jest przesyłką pocztową czy bagażem podręcznym – mówi Cezary Kosman z Izby Celnej w Poznaniu.

– W przypadku przesyłki nadanej w kraju trzecim przez osobę fizyczną do innej osoby mieszkającej na terytorium Unii zwolnienie z cła i VAT stosuje się, jeżeli wartość towarów w przesyłce nie przekracza 45 euro, pod warunkiem że przywóz ma charakter niehandlowy – tłumaczy Cezary Kosman.