Rozmowa z Krzysztofem Gilem – doradcą podatkowym w Deloitte, pełnomocnikiem podatnika przed Trybunałem Sprawiedliwości. - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek otrzymywanych przez spółki kapitałowe od wspólników w latach 2007-2008 (orzeczenie C-212/10)

Czego dotyczył wyrok Trybunału ?

TSUE zajmował się zgodnością z prawem unijnym (w tym przypadku tzw. Dyrektywą kapitałową - 69/335/EWG) opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek otrzymywanych przez spółki kapitałowe od ich wspólników (akcjonariuszy).