Przyznane sądownie odszkodowanie za odwołane wczasy lub zgubiony bagaż jest zwolnione z podatku dochodowego.
Odwołane wczasy, zgubiony bagaż czy opóźniony lot mogą skutecznie zepsuć wakacyjny odpoczynek. Poszkodowani wczasowicze często w takich sytuacjach ubiegają się o odszkodowanie. Jak wyjaśnia Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wypłata odszkodowań na rzecz osoby fizycznej przez przewoźników lub biura podróży, np. za opóźnienia przy świadczeniu usług przewozu czy utratę bagażu, może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych pod pewnymi warunkami.
– Jeżeli środki pieniężne otrzymamy od przewoźnika bądź biura podróży na podstawie wyroku lub ugody sądowej, to będą one zwolnione z podatku dochodowego do wysokości określonej w wyroku lub takiej ugodzie – podkreśla nasz rozmówca.
Zwolnienie to uregulowane zostało w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Istotna jest zatem podstawa wypłaty takiego świadczenia.
Jeżeli odszkodowanie zostanie wypłacone bezpośrednio na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z przewoźnikiem bądź biurem podróży lub ugody pozasądowej, podatnik będzie zobowiązany do jego opodatkowania jako przychodu z innych źródeł.
– Przychody takie podlegają wykazaniu i opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym osoby fizycznej – mówi Marcin Sobieszek.
Nasz rozmówca zwraca uwagę, że dodatkowo zwolnione z podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów.
– Tym samym jeżeli przewoźnicy bądź biura podróży zobowiązani będą do wypłaty danego odszkodowania na mocy odrębnych ustaw, np. ustawy o usługach turystycznych, to odszkodowania takie będą zwolnione z podatku – wskazuje Marcin Sobieszek.
Przykładem może być odszkodowanie od organizatora, który odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta.
Również w tym wypadku zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania, jeżeli odszkodowania wypłacane są na podstawie umów lub ugód innych niż ugody sądowe, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT.