Przyznane sądownie odszkodowanie za odwołane wczasy lub zgubiony bagaż jest zwolnione z podatku dochodowego.
Odwołane wczasy, zgubiony bagaż czy opóźniony lot mogą skutecznie zepsuć wakacyjny odpoczynek. Poszkodowani wczasowicze często w takich sytuacjach ubiegają się o odszkodowanie. Jak wyjaśnia Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wypłata odszkodowań na rzecz osoby fizycznej przez przewoźników lub biura podróży, np. za opóźnienia przy świadczeniu usług przewozu czy utratę bagażu, może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych pod pewnymi warunkami.
– Jeżeli środki pieniężne otrzymamy od przewoźnika bądź biura podróży na podstawie wyroku lub ugody sądowej, to będą one zwolnione z podatku dochodowego do wysokości określonej w wyroku lub takiej ugodzie – podkreśla nasz rozmówca.