Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową, m.in. propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych.

Ponadto było klubem sportowym, posiadającym status polskiego związku sportowego. Świadczenia wykonywane przez stowarzyszenie są odpłatne, z tym że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczany jest na działalność statutową.

Według Izby Skarbowej w Łodzi świadczone przez stowarzyszenie usługi polegające na: organizacji i prowadzeniu szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych; organizacji i prowadzeniu lotów treningowych; zapewnianiu możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny); obsłudze technicznej statków powietrznych, są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Jednocześnie dla zastosowania tego zwolnienia nie jest istotne, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport lotniczy jako członek stowarzyszenia, czy też nie będącą członkiem, jak również, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport lotniczy jako sportowiec zawodowy, czy amator.

Z kolei usługi odpłatnego wypożyczania statków powietrznych w celu umożliwienia uprawiania sportów lotniczych nie są zwolnione z podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 maja 2011 r. (nr IPTPP1/443-13/11-4/MW).