Ostatnim obwieszczeniem z 30 marca 2012 r. prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) opublikował listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, która będzie wiążąca przez następny rok.

– Na liście znalazło się sporo nowości. Mimo że obecnie jest na niej 13 podmiotów, to niemal połowa pozycji uległa zmianie – zauważa Tomasz Wagner, ekspert podatkowy w Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że pojawiły się dwie spółki z grupy Wizzair, a zniknął natomiast polski EuroLOT.

– Trudno powiedzieć, czy podmioty, których zabrakło w tegorocznej publikacji, utraciły status z uwagi na uchybienie obiektywnym kryteriom określonym w ustawie, czy też zwyczajnie zaniechały one przekazania stosownych danych o swojej działalności do urzędu – stwierdza Tomasz Wagner.

Ta sytuacja powoduje konieczność weryfikacji stosowanych stawek podatkowych dla podmiotów świadczących usługi na rzecz przewoźników lotniczych, tj. stawki 0-proc. VAT.

Za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym należy rozumieć również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, uznanych w państwie swojej siedziby za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

W przypadku podmiotów nieposiadających w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dopuszczalne jest oparcie się na innym niż lista ULC dokumencie potwierdzającym, że w państwie siedziby dany przewoźnik jest uznany za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Według Tomasza Wagnera, wydaje się, że taką funkcję może spełniać dowolny dokument, jak np. koncesja lub tzw. Air Operator Certyficate (taką wykładnię przyjął dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 grudnia 2011 r., nr IPPP3/443-1376/11-4/MK). Z drugiej zaś strony zdaniem urzędników fiskusa, tego rodzaju dokument musi potwierdzać wykonywanie głównie przewozów w transporcie międzynarodowym. W praktyce warto zatem zweryfikować treść posiadanych dokumentów przed zastosowaniem 0-proc. stawki VAT.