Osoba, która nie zapłaciła podatku wynikającego z zeznania za 2010 rok, posiada już zaległość podatkową. Dług ten należy jak najszybciej wpłacić wraz z odsetkami należnymi organowi podatkowemu.

Czy podatek trzeba wpłacić w terminie

Podatnik w zeznaniu PIT za 2010 rok wykazał dopłatę podatku w wysokości 2,4 tys. zł. Czy na wpłatę miał odpowiedni termin?