Organ podatkowy nie może naliczyć odsetek od dochodów opodatkowanych w Norwegii osobie, która w Polsce zapłaciła PIT po terminie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że obciążenie podatnika, który rozliczył się w Norwegii, odsetkami z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego w Polsce stanowiłoby złamanie zasady unikania podwójnego opodatkowania.
W omawianej sprawie podatnik, osoba fizyczna, prowadził działalność gospodarczą na terenie Polski i Norwegii. Złożył zeznanie PIT-36L w Polsce, rozliczając tylko dochody krajowe. Norweski urząd podatkowy uznał, że dochody uzyskiwane w tym kraju z działalności gospodarczej są opodatkowane w Norwegii. Stwierdził, że polski podatnik prowadził w Norwegii zakład w rozumieniu art. 7 ust. 1 umowy polsko-norweskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.