Organ podatkowy nie może naliczyć odsetek od dochodów opodatkowanych w Norwegii osobie, która w Polsce zapłaciła PIT po terminie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że obciążenie podatnika, który rozliczył się w Norwegii, odsetkami z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego w Polsce stanowiłoby złamanie zasady unikania podwójnego opodatkowania.
W omawianej sprawie podatnik, osoba fizyczna, prowadził działalność gospodarczą na terenie Polski i Norwegii. Złożył zeznanie PIT-36L w Polsce, rozliczając tylko dochody krajowe. Norweski urząd podatkowy uznał, że dochody uzyskiwane w tym kraju z działalności gospodarczej są opodatkowane w Norwegii. Stwierdził, że polski podatnik prowadził w Norwegii zakład w rozumieniu art. 7 ust. 1 umowy polsko-norweskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Później okazało się, że podatnik powinien rozliczyć się w Polsce. Złożył więc korektę zeznania w kraju. Polskie organy podatkowe uznały, że przedsiębiorca miał zaległość i naliczyły mu z tego tytułu odsetki.
Zdaniem sądu organy nie miały do tego prawa. Sąd wyjaśnił, że polsko-norweska umowa nie definiuje zasady unikania podwójnego opodatkowania, ale należy uznać, że do złamania tej zasady dochodzi, nie tylko gdy dwa państwa z tego samego tytułu nakładają obowiązek podatkowy. Jak orzekł WSA, ze złamaniem zasady unikania podwójnego opodatkowania mamy do czynienia także w sytuacji, w której na podatnika nałożono dodatkowe obciążenia związane z prowadzeniem działalności na terenie dwóch państw. Przykładowo do podwójnego opodatkowania dochodzi, gdy w jednym państwie podatnik ma obowiązek zapłaty podatku, a w drugim państwie musi zapłacić z tego tytułu odsetki od nieterminowego rozliczenia.
Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Rz 178/11