Lipiec w praktyce pracowników urzędów skarbowych jest miesiącem wytężonej pracy. Dzieje się tak za sprawą rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwrotów nadpłaty PIT za 2010 rok. Co się dzieje, jeżeli urząd skarbowy ma wątpliwości dotyczące do złożonego zeznania?
W razie wystąpienia nadpłaty w zeznaniu jej zwrot na rzecz podatnika powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania. Jakkolwiek wielu z tych, którzy przewidują nadpłatę zaliczek wobec ostatecznego zobowiązania podatkowego za rok, rozliczają się z fiskusem wcześniej, to i tak najwięcej zeznań wpływa do urzędów skarbowych w kwietniu. To natomiast oznacza, że w lipcu upływają trzy miesiące, w czasie których podatnik powinien otrzymać zwrot nadpłaconego PIT.
Do wyjaśnienia wątpliwości służą czynności sprawdzające. W ich ramach organy podatkowe mogą m.in. potwierdzić poprawność formalną złożonego zeznania czy jego załączników, jak również ustalić stan faktyczny, aby stwierdzić jego zgodność z przedstawionymi dokumentami. Rozszyfrowując to ostatnie sformułowanie, warto wskazać na potwierdzenie uprawnień oraz sprawdzenie posiadania formalnych dokumentów (np. faktur) do zastosowania ulg podatkowych.