Czasami darmowa pomoc prawna podlega VAT. Stanie się tak, jeżeli celem nieodpłatnego świadczenia usług przez kancelarię jest udzielenie korzyści danemu podmiotowi - wyjaśnia resort finansów w komunikacie opublikowanym w środę na stronie internetowej.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nieodpłatne świadczenie usług, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu VAT, ale są sytuacje, kiedy podatek trzeba zapłacić.

Według MF opodatkowanie VAT, bądź jego brak, w przypadku usług prawnych świadczonych nieodpłatnie (pro bono) przez prawników lub kancelarie na rzecz osób potrzebujących porady prawnej, jest uzależnione od oceny występujących w danej sprawie okoliczności.

"Jeśli celem nieodpłatnego świadczenia jest przede wszystkim udzielenie danemu podmiotowi korzyści w postaci bezpłatnego wsparcia prawnego, usługi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wówczas (...) podstawą opodatkowania tych usług jest koszt ich świadczenia poniesiony przez podatnika. Usługi te opodatkowane są według stawki podatku 23 proc." - wyjaśnia resort w komunikacie.

Zdaniem MF inaczej będzie, jeżeli celem prowadzonych nieodpłatnie działań jest budowanie pozytywnego wizerunku kancelarii, co w efekcie prowadzi do pozyskania nowych klientów, a działania te znajdują odzwierciedlenie np. w podejmowanych przez podatnika akcjach informacyjnych.

"W takiej sytuacji włączenie się w działalność pro bono celem uzyskania z tego tytułu korzyści dla kancelarii odsuwa (...) na dalszy plan analizę korzyści, które w ramach tego działania odnosi podmiot uzyskujący nieodpłatną poradę prawną" - informuje MF.