Urzędy skarbowe mogą rozpocząć kontrolę deklaracji PIT za 2010 rok w tym samym dniu, w którym otrzymały zeznanie. Na przeprowadzenie czynności kontrolnych fiskus ma prawie sześć lat.
Kontrolę rozliczeń PIT urzędnicy fiskusa rozpoczynają zazwyczaj od czynności sprawdzających. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających mających na celu:
● sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;