Kto szybko złoży korektę źle policzonego podatku, zapłaci niższe karne odsetki lub nie zapłaci ich w ogóle - radzi doradca podatkowy Marek Kolibski. Fiskus nie jest bowiem zainteresowany ściąganiem odsetek niższych niż 6 zł 60 gr.

Marek Kolibski, partner z kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy informuje, że korygować należy istotne błędy popełnione w deklaracji podatkowej, dotyczące np. kwoty dokonanej nadpłaty albo zaległości podatkowej.

"Jeżeli ktoś popełnił błąd w deklaracji za 2010 r. i wykazał zbyt wysoką nadpłatę do zwrotu, to warto do końca lipca zrobić korektę. Dopóki urząd skarbowy nie zwróci nam zawyżonej w deklaracji kwoty nadpłaty, nie będziemy mieć zaległości podatkowej. Do końca lipca nadpłaty raczej nie są jednak zwracane" - powiedział doradca podatkowy.

Natomiast osoba, która otrzymała już z urzędu skarbowego zbyt wysoki zwrot nadpłaty, ma zaległość podatkową, którą trzeba zwrócić wraz z odsetkami.

"Także jeżeli ktoś zorientował się, że np. źle rozliczył ulgę i w związku z tym zapłacił za mało podatku, powinien złożyć korektę i dopłacić zaległość wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od 1 maja" - zaznaczył Kolibski.

Jego zdaniem samodzielne liczenie odsetek jest trudne, bowiem odnosi się je często do stawek historycznych, które zmieniają się w zależności od zmiany stopy lombardowej NBP. W internecie jest jednak wiele kalkulatorów podatkowych, które odsetki policzą za nas.

Kolibski zwraca uwagę, że jeżeli kwota odsetek nie przekracza 6 zł 60 gr zł, to w ogóle nie trzeba ich płacić. "Ustawodawca doszedł do wniosku, że małych kwot odsetek za zwłokę nie warto ściągać. Zgodnie z Ordynacją podatkową nie nalicza się ich jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej" - wyjaśniał.

Kto szybko złoży korektę rozliczenia podatkowego, może uniknąć karnych odsetek

Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej opłata ta wynosi obecnie 2 zł 20 gr. W ten sposób zaległości podatkowe poniżej 300 zł są w praktyce zwolnione z obowiązku naliczania odsetek.

"Musimy także pamiętać, że jeżeli dobrowolnie regulujemy zaległość podatkową, nie czekając aż zmusi nas do tego urząd skarbowy, to odsetki wynoszą 75 proc. stawki podstawowej" - powiedział.

Rzeczniczka prasowa administracji podatkowej Wiesława Dróżdż poinformowała, że korektę deklaracji można złożyć w okresie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin złożenia zeznania podatkowego. Tak więc pomyłkę w deklaracji za 2010 r. można złożyć do końca 2016 r. Tak długo też fiskus może kontrolować zeznanie podatkowe za 2010 r.

"Najczęstsze błędy, jakie przytrafiają się podatnikom, to błędy rachunkowe, pominięcie przysługujących ulg i niewykazanie innych źródeł dochodu" - dodała.

Stawki odsetek za zwłokę oraz stawkę obniżoną odsetek publikuje w obwieszczeniach Minister Finansów. Zgodnie z nimi od 6 kwietnia do 12 maja 2012 r. odsetki wynosiły 13 proc. w skali roku, 12 maja wzrosły do 13,5 proc., a od 9 czerwca obowiązuje 14-proc. stawka. Stawki obniżone (75 proc. podstawowej - PAP) wynosiły w tym czasie odpowiednio: 9,75 proc., 10,13 proc., a obecnie 10,50 proc.