Podatnik, który np. nie zapłacił podatku w odpowiedniej wysokości czy pomylił się w zeznaniu, może zostać ukarany grzywną przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym. Sankcji można uniknąć, składając czynny żal
Każdy podatnik, który popełnia wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, naraża się na odpowiedzialność karną.
Warto pamiętać, że nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo złożyć czynny żal do urzędu skarbowego
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy stosuje się przepisy dotyczące czynnego żalu
- Jaka jest forma składania czynnego żalu
- Na czym polega instytucja dobrowolnego poddania się karze
- Wzór czynnego żalu przy niezłożeniu zeznania
- Wzór wezwania do udzielenia wyjaśnień