Podatnik, który chce skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, musi najpierw wpłacić należne fiskusowi kwoty.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest w strukturze kodeksu karnego skarbowego środkiem karnym. Oznacza to, że podatnik nie może go zastosować sam z siebie.

– Zgodę na jego zastosowanie może wyrazić jedynie sąd. Stanie się to tylko wtedy, gdy spełnione zostaną ustawowe warunki – wyjaśnia Aleksandra Rutkowska, ekspert podatkowy w Ernst & Young.