Firma chce zorganizować spotkanie dla lekarzy w celu prezentacji nowej oferty.

– Podczas spotkania lekarze otrzymają próbki leków. Przewidziany jest też obiad. Jak podatkowo należy rozliczyć te zdarzenia – pyta pani Anna z Łodzi.

Jak wyjaśnia Agnieszka Morska, doradca podatkowy w Sendero Tax & Legal, organizacja spotkań lub konferencji to w branży farmaceutycznej powszechne narzędzia marketingowe.

Choć zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktu leczniczego obejmuje w szczególności sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept i osób zaopatrujących w produkty lecznicze, to – jak mówi Agnieszka Morska – w ocenie organów podatkowych wydatki związane z organizacją spotkań jedynie w niektórych przypadkach mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Organy podatkowe, a za nimi sądy administracyjne, uznają, że wydatki na posiłki na spotkaniach są reprezentacją.

Przykładowo, WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1234/10) orzekł, że wydatki związane z nabyciem pizzy lub gotowych zestawów lunchowych przygotowywanych na wynos, podczas prezentacji produktów pracownikom aptek, a także wydatki ponoszone podczas spotkań organizowanych na szczeblu kierowniczym lub dyrektorskim w restauracjach (obiad, lunch z menu), należy traktować jako wydatki na reprezentację. Są więc one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Jak stwierdza Agnieszka Morska, przykładowo w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2010 (sygn. IPPB5/423-126/10-2/AM) w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być odniesione wydatki związane z nabyciem towarów konsumpcyjnych, jeżeli spotkanie odbywa się w siedzibie podmiotu ponoszącego wydatki.

Podczas takich spotkań dochodzi również do przekazania uczestnikom próbek leków. Jak wyjaśnia Agnieszka Morska, zgodnie z przepisami ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu nie podlega przekazanie próbki.

Za próbkę uważa się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, a jej ilość lub wartość nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Ważne!

Firmy mogą zaliczyć do kosztów wydatki związane z nabyciem towarów konsumpcyjnych przeznaczonych na spotkania z kontrahentami, pod warunkiem że spotkanie odbywa się w siedzibie firmy

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).