Do 31 grudnia 2012 r. podatnicy mogą przechowywać paragony fiskalne przez dwa lata zamiast przez pięć.
W „DGP” 9 marca wspólnie z przedsiębiorcami ostrzegaliśmy, że tylko do 31 grudnia 2011 r. można przechowywać kopie paragonów fiskalnych przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Brak zmiany przepisów oznaczał, że paragony znów trzeba by było trzymać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli ponad 5 lat.
Ministerstwo Finansów uwzględniło te postulaty. W opublikowanym projekcie zmian do rozporządzenia o kryteriach i warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunkach ich stosowania MF przedłuża dwuletni okres archiwizowania paragonów do końca 2012 roku.
– Dobrze, że przedsiębiorcy zostaną uwolnieni od 5-letniego przechowywania znikających paragonów fiskalnych. Choć to stanowczo za mało – ocenia Elżbieta Lutow, ekspert ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, zauważa, że skrócenie terminów przechowywania papierowych paragonów jest podyktowane względami praktycznymi – po upływie dwóch lat z paragonu trudno cokolwiek odczytać ze względu na znikające pod wpływem światła nadruki.
– Dzięki skróceniu okresu przechowywania papierowych kopii paragonów do 2 lat (okresu, w jakim są czytelne) podatnicy nie muszą podejmować żadnych działań w celu zabezpieczenia ich treści – dodaje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.
Jeśli po tym czasie nie będą czytelne, podatnik nie powinien ponieść negatywnych konsekwencji podatkowych.