Sprzedawca może nanieść na paragon i fakturę zapiski dotyczące towaru lub świadczonych usług.
Robiąc zakupy na wyprzedaży, podatnicy często kupują towar, który ma drobne wady. W takim przypadku kupujący proszą sprzedawców o odnotowanie tego na paragonie fiskalnym lub fakturze. Sprzedawca nie zostanie ukarany przez organ podatkowy za dokonywanie zapisków na dokumentach fiskalnych.
W rozporządzeniu z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338) minister finansów określił wymogi formalne, jakie musi spełniać paragon fiskalny.