Podatniczka kupiła na Allegro bardzo tanie perfumy. Ma ona słuszne podstawy sądzić, że niska cena wynika z tego, że perfumy zostały do Polski przywiezione bez odprawy celnej.

– Czy jeżeli celnicy oskarżą sprzedawcę o przemyt, będzie to miało negatywne dla mnie konsekwencje – pyta pani Katarzyna z Brwinowa.

Przemyt towarów wiąże się z negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proceder, ale także dla osób, które na dalszych etapach dystrybucji wchodzą w posiadanie takich towarów.

Nielegalne wprowadzenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej podlegających należnościom celnym towarów niewspólnotowych powoduje powstanie długu celnego.

– Dłużnikiem jest nie tylko osoba, która przemyciła rzecz, ale także osoby, które uczestniczyły w nielegalnym wprowadzeniu towaru bądź nabyły lub posiadały towar nielegalnie wprowadzony i w chwili jego nabycia wiedziały lub powinny wiedzieć, że towar został przemycony – tłumaczy Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że importowane towary obciążone są nie tylko cłem, ale też VAT, a niekiedy i akcyzą. Oznacza to, że nabywca wyrobów akcyzowych może być solidarnie obciążony należnościami celnymi i podatkowymi wraz z przemytnikiem.

Robiąc zakupy w internecie warto pamiętać, że nie jest się anonimowym. Organy podatkowe mają szereg narzędzi do określenie danych personalnych kupujących.

– Dobrą wiadomością jest to, że od importu perfum nie płaci się cła. W dodatku od kilku lat perfumy nie są traktowane w Polsce jak wyrób akcyzowy, dlatego w praktyce przedmiotem akcyzy może być wyłącznie alkohol etylowy zawarty w tych wyrobach – dodaje ekspert.

W przypadku importu podatnikiem VAT jest osoba, na której ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła. Zatem nabywca perfum pochodzących z przemytu, o ile może być dłużnikiem w rozumieniu przepisów celnych, może być także zobowiązany do zapłaty VAT. Jeżeli nabywca perfum zostanie obciążony podatkiem od wartości dodanej, powinien rozważyć, czy nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, które przewiduje w przypadku importu ustawa o podatku od towarów i usług.

Ważne!

Organ celny nie księguje i nie pobiera kwoty należności przywozowych: 1) jeżeli suma kwot tych należności i należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro; 2) jeżeli upłynął termin na powiadomienie dłużnika o kwocie należności

Podstawa prawna

Art. 45 – 82 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr. 54, poz. 535 z późń. zm.).

Art. 55 ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.).