Czytelniczka zamówiła w Poznaniu ozdobne obudowy do telefonu. W wyniku błędu firmy kurierskiej paczka trafiła do Chin, skąd została odesłana do Warszawy.

Zdaniem Magdaleny Chmielewskiej-Cholewy, doradcy podatkowego z Ernst & Young, polskie organy celne mogą obciążyć przesyłkę należnościami celnymi i VAT z importu, które nie zawsze uda się odzyskać.

Każdy towar, który wjeżdża na obszar UE, podlega odprawie celnej, co wiąże się z zapłatą należności celno-przywozowych. Jednak firma kurierska, która wysłała towary do Chin, może uniknąć zapłaty cła, jeżeli sprowadzając je z powrotem powoła się na art. 185 ust. 1 wspólnotowego kodeksu celnego. Zgodnie z tym przepisem towary wspólnotowe, które po wywiezieniu poza obszar celny są powrotnie przywożone i dopuszczone do obrotu w terminie trzech lat, mogą zostać na wniosek strony zwolnione z należności celno-przywozowych. Ze zwolnienia można skorzystać przez wskazanie na dokumencie SAD kodu procedury odpowiedniego dla tzw. towarów powracających. Takie towary mogą również podlegać zwolnieniu z VAT z tytułu importu na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 177, poz. 1054).

– Jeżeli na dokumencie SAD jako importer towarów zostanie wskazana czytelniczka, a nie podmiot, który dokonał eksportu (kurier), wówczas zwolnienie z VAT nie będzie miało zastosowania – ostrzega Zbigniew Liptak, starszy menedżer z Ernst & Young.

Jeżeli w momencie przywozu przesyłki na obszar celny Unii kurier nie zadba, by produkty w paczce uzyskały status towarów powracających, trzeba będzie zapłacić za nie cło i VAT z tytułu importu.

Co prawda firma kurierska może obciążyć odbiorcę paczki kosztami podatków, jednak odbiorca paczki będzie mógł domagać się ich zwrotu od firmy kurierskiej na postawie kodeksu cywilnego.

– W dodatku sama firma kurierska, która pokryje dług celny, ma możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconych należności w terminie trzech lat od daty zgłoszenia celnego – podpowiada Magdalena Chmielewska-Cholewa.

Jednak zwrotu cła może domagać się tylko osoba wskazana w SAD jako importer. Natomiast zwrot VAT zostanie przyznany wyłącznie jeśli importerem jest ten sam podmiot, który dokonał uprzedniego wywozu towarów. Aby odzyskać zapłacone należności osoba uprawniona musi złożyć wniosek o ich zwrot na podstawie art. 236 wspólnotowego kodeksu celnego.

O zwrot długu celnego trzeba zawnioskować
Do wniosku o zwrot długu powinny zostać dołączone: dokumenty, których przedstawienie było niezbędne do nadania towarom przeznaczenia celnego; opis okoliczności uzasadniających złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności; dowód poprzedniego wywozu towarów do Chin, tj. odpowiedni komunikat ECS lub wywozowy dokument SAD.