Jeżeli towary zostały przemycone do Unii, cłem i VAT może być obciążony każdy, kto choćby pośrednio uczestniczył w procederze.
Podatnik wystawiał na internetowych aukcjach towary, które były własnością chińskiego producenta. Po otrzymaniu zapłaty od zwycięzcy aukcji podatnik przesyłał chińskiemu dostawcy kwotę pomniejszoną o swoją marżę oraz adres, pod który towary mają być dostarczane. Chiński producent wysyłał towary bezpośrednio na adres zwycięzcy aukcji, jednak bez przedstawienia ich organom celnym i bez uiszczenia cła i VAT. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 listopada 2011 r. w sprawie C-454/10 podatnik, który tylko pośredniczy w sprzedaży, również może zostać uznany za dłużnika celnego. Będzie on mógł zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że o przemycie nie wiedział.

Zawarcie w umowie informacji o cle i VAT sugeruje, że wprowadzenie towarów na terytorium Unii było dokonywane w sposób legalny