Obowiązek podatkowy musi nastąpić nie później niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw. Taką interpretację przepisów przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Sposób określenia 120-dniowego terminu powstania obowiązku podatkowego ma na celu wskazanie, że jest on liczony od pierwszego dnia wydania towarów konkretnemu nabywcy. Przy określeniu tego terminu, np. na etapie dostawy książek przez hurtownię, nie ma znaczenia, kiedy nastąpiło pierwsze wydanie towaru hurtowni przez drukarnię lub wydawcę. Dla hurtowni, przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, istotne jest, kiedy ta hurtownia wydaje książki odbiorcy.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że w tym przypadku pojęcie „pierwszy dzień wydania” obejmuje również sytuację, gdy zwrócone książki są ponownie wydawane. Wtedy mamy do czynienia z inną (odrębną) transakcją podlegającą opodatkowaniu. Bez znaczenia pozostaje tu okoliczność, że towar będący przedmiotem tej transakcji pochodzi np. ze zwrotów.

Resort przypomniał, że obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 roku korzystał z opodatkowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 proc. do 30 kwietnia 2011 r. Od 1 maja 2011 r. stawka podatku przy dostawie książek wynosi 5 proc.

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy. Nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów.