Księgi otwiera się na dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym powodujące zmianę w aktywach lub pasywach.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna swoją działalność.
– Na jaki dzień otworzyć księgi rachunkowe spółki kapitałowej w organizacji – pyta pan Zdzisław z Warszawy.