Idea Bank i firma Tax Care proponują pomoc w zakładaniu firmy. W ramach oferty podatnik ma otrzymać wsparcie w procedurach administracyjnych, możliwość założenia bezpłatnego konta oraz zaciągnięcia kredytu na start.

– Osoby zainteresowane założeniem firmy będą mogły zrobić to w banku. W ten sposób niejako wyręczymy rząd, który obiecał przedsiębiorcom jedno okienko – mówi Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

Przedsiębiorca, który będzie chciał z nowej usługi skorzystać, musi złożyć upoważnienie do reprezentowania go przed ZUS i urzędem skarbowym.

Oferowana usługa zaoszczędzi czas przedsiębiorcom, jaki muszą poświęcić na dopełnienie formalności w związku z zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Jednak – jak ostrzega Jakub Rychlik, doradca podatkowy – korzystając z usługi, należy pamiętać, że pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji powinno być udzielone osobie fizycznej mającej zdolność do czynności prawnych, a nie osobie prawnej (np. spółce akcyjnej).

– Decydując się na skorzystanie z usługi, warto zastanowić się nad odpowiedzialnością za ewentualne błędy popełnione w związku z rejestracją firmy czy późniejszą obsługą księgowo-podatkową – zauważa Jakub Rychlik.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe, w postaci odsetek za zwłokę, ponosi przedsiębiorca, mimo że korzysta z fachowej pomocy.

– Dlatego podpisując umowę z podmiotem profesjonalnym, warto zwrócić uwagę na tę kwestię i wprowadzić zapisy np. o karach umownych – proponuje nasz rozmówca.

Dodaje też, że wadliwe rozliczenia podatków mogą prowadzić do ich uszczuplenia bądź narażenia na uszczuplenie. Zachowanie takie stanowi czyn karalny. W przypadku gdy rozliczaniem podatków zajmuje się osoba, której zostało to powierzone, podatnik nie poniesie odpowiedzialności karnej skarbowej z braku winy. Wówczas ukarana może być osoba, która faktycznie doprowadziła do uszczuplenia podatku.