Sądy administracyjne oraz pośrednio organy podatkowe są związane ustaleniami wyroku karnego i nie muszą ponownie przesłuchiwać świadków w prowadzonym postępowaniu

W jednym z najnowszych wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 715/10, nieprawomocny) orzekł, że związanie sądu administracyjnego skazującym i prawomocnym wyrokiem karnym odnosi się tylko do popełnienia przestępstwa, czyli do sfery ustaleń faktycznych mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej.

Związanie sądów administracyjnych i organów podatkowych wyrokami sądów karnych budziło kontrowersje w praktyce stosowania przepisów. Spór o związanie wyrokami karnymi sądów administracyjnych sprowadza się do wykładni art. 11 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Stanowi on, że ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny. Jak tłumaczy Aleksander Stanek, doradca podatkowy, zgodnie z tym przepisem nie będą więc wiązały sądu administracyjnego orzeczenia stwierdzające popełnienie wykroczenia czy też przewinienia dyscyplinarnego ani np. nakaz karny.