Podatnik ma prawo do składania skorygowanej deklaracji wielokrotnie. Możliwa jest korekta już poprawionego formularza.
Do korygowanej deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Jak podkreśla Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, brak takiego uzasadnienia, nie jest przeszkodą do przyjęcia samej korygowanej deklaracji przez urząd skarbowy.
– Oznacza to, że organ podatkowy musi przyjąć złożoną deklarację korygującą – stwierdza Paweł Jabłonowski.
Ekspert zastrzega jednak, że są przypadki, kiedy złożona korekta nie wywoła skutków prawnych, czyli będzie po prostu nieskuteczna. Skuteczność złożonej korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.
– Jeżeli podatnik składa korektę, kiedy organ bada rozliczenie na podstawie jednej ze wskazanych procedur, korekta nie wywoła skutków, do momentu zakończenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego – tłumaczy nasz rozmówca.
Organ nie może jednak odmówić przyjęcia deklaracji korygującej w sensie technicznym. Aby zapewnić skuteczność korekty deklaracji, należy ją złożyć dopiero po przeprowadzonej kontroli podatkowej, ewentualnie po postępowaniu podatkowym.
5 lat po takim czasie przedawnia się zobowiązanie podatkowe