Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym PIT za 2010 rok zapomnieli przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, a chcieliby to skorygować, mają na to czas do 31 maja.
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz tej jednej (wybranej przez podatnika) organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wyboru podatnika

Warunków do spełnienia

Celu wpłaty

Organizacji ze statutem

Obowiązków organizacji pożytku publicznego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przekazać 1 proc. podatku w korekcie zeznania za 2010 rok.