Organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia w zeznaniu ulgi prorodzinnej.
Podatnik, który odliczył od podatku za 2010 rok ulgę prorodzinną, nie musiał dołączać do zeznania rocznego dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Jednak może zostać wezwany przez urząd skarbowy do ich okazania.
– Działania urzędu odbywają się najczęściej w ramach tzw. czynności sprawdzających, weryfikujących wstępnie prawidłowość skorzystania z ulgi na podstawie dokumentów – mówi Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP Doradztwo Podatkowe.