Sprzedawca złomu na fakturze nie wykazuje danych dotyczących stawki i kwoty podatku od towarów i usług.
Nowelizacja ustawy o VAT z początku roku przyniosła nam nowe regulacje w zakresie zasad rozliczania złomu. Zastosowanie mechanizmu revers charge odwraca o 180 stopni dotychczasową praktykę stosowaną w przypadku transakcji, których przedmiotem jest jego sprzedaż.
Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu, zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami będą także podmioty nabywające złom, jeśli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 2.
– Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT ze sprzedaży złomu na rzecz podatnika jest nabywca – wyjaśnia Hanna Kozłowska.
Sprzedawca zatem – jak dodaje nasza rozmówczyni – na fakturze sprzedażowej nie wykazuje danych dotyczących stawki i kwoty podatku. Z tego względu powinien zastosować oznaczenie „NP” (nie podlega).
– Wykazanie stawki 0-proc. lub zamieszczenie adnotacji „ZW” (sprzedaż zwolniona) na fakturze byłoby nieprawidłowe – ostrzega Hanna Kozłowska.
Ma to istotny wymiar finansowy, gdyż w sytuacji wystawienia faktury z wykazaną kwotą podatku, dokumentującej sprzedaż złomu, taka faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego.
– W konsekwencji błędne wskazanie VAT w fakturze zakupowej nie będzie uprawniało nabywcy do odliczenia podatku naliczonego – stwierdza nasza rozmówczyni.
Wyjaśnia też, że zgodnie z par. 5 ust. 15 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od VAT, faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem jest nabywca towaru lub usługi, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają: adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy wskazujących, że podatek rozlicza nabywca, lub oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
Zatem faktura sprzedażowa, obok oznaczenia „NP” powinna zawierać jedną z trzech wskazanych adnotacji wyjaśniającą przyczynę, dlaczego transakcja nie podlega VAT.
Ważne!
Przez złom – zdaniem Ministerstwa Finansów – należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny, jak również złom metali szlachetnych. Złomem są również zużyte akumulatory lub ich części zaliczane do złomu, zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057:2003