Obrót złomem jest wrażliwym obszarem działalności gospodarczej, który często jest wykorzystywany do prowadzenia działalności przestępczej. W 2010 roku zostało wszczętych w skali kraju 430 postępowań kontrolnych w podmiotach dokonujących obrotu złomem. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20972/11) wskazało, że znaczne ograniczenie działalności niezgodnej z prawem lub mającej na celu nadużywanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z pustych faktur lub faktur z zawyżoną wartością z wykorzystaniem tzw. słupów przyniosła nowelizacja ustawy o VAT z 18 marca 2011 r., która obowiązuje od 1 kwietnia.

Zmiany polegają na przesunięciu rozliczenia VAT z tytułu dostawy złomu ze sprzedawcy na nabywcę, w przypadku gdy sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

MF wskazało również, że korzysta z możliwości współpracy z administracjami podatkowymi innych państw UE w zakresie współudziału w procederze wyłudzania zwrotów VAT (w tym w obszarze handlu złomem). Łączna liczba wniosków oraz informacji skierowanych do zagranicznych administracji podatkowych oraz otrzymanych z innych państw członkowskich UE w 2010 roku wyniosła 4646.