Nie można w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatków na zabieg leczniczo-rehabilitacyjny.
Czy wydatki na zabieg leczniczo-rehabilitacyjny podlegają odliczeniu od dochodu?
Według KIP zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.