MF opracowało jedynie broszury informacyjne dla podatników PIT. Jedna z nich dotyczy ulgi rehabilitacyjnej – tłumaczy się w piśmie do naszego czytelnika resort.

To nie koniec rewelacji. Według MF ustawa o PIT nie zawiera wyłączenia, które uniemożliwiałoby skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej osobom z orzeczeniem MSWiA. Resort najwidoczniej dokonał analizy tylko ustawy podatkowej, zapominając o innych przepisach, które pozbawiają podatników takiego odliczenia. Ograniczenie to znajduje się m.in. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź bez mocy

Ani broszury informacyjne, ani odpowiedzi ministerstwa, ani nawet interpretacje podatkowe nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, z którego wynikają przywileje podatników. Przypomina o tym Jakub Rychlik, doradca podatkowy, który wyjaśnia, że w przypadku ulgi rehabilitacyjnej źródłem tym jest wyłącznie ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Również Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy w KNDP, podkreśla, że odpowiedź MF nie daje naszemu czytelnikowi prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

– MF wyjaśniło, że nie wydało żadnej wewnętrznej instrukcji dotyczącej warunków przyznawania ulgi, gdyż warunki takie muszą być ustalone w ustawie. Resort ma rację – ocenia Dorota Dąbrowska.

Nasza rozmówczyni dodaje, że nawet gdyby została wydana instrukcja, to nie miałaby ona charakteru wiążącego dla podatników.