Ulga rehabilitacyjna przysługuje niepełnosprawnym i opiekunom. Dla części urzędów opiekun odliczy ulgę, gdy podopieczny jest sparaliżowany.
Interweniowaliśmy w Ministerstwie Finansów w sprawie naszego czytelnika. Resort finansów pozwala skorzystać mu z ulgi rehabilitacyjnej, podczas gdy Urząd Skarbowy w Giżycku odmówił tego prawa.
Podatnik razem z żoną są osobami niepełnosprawnymi. Posiadają orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dochody roczne męża wynoszą ponad 24 tys. zł. Żony niecałe 8 tys. zł.