Podatnik, który złożył skargę do WSA, musi poczekać na jej rozpatrzenie nawet rok. Jeśli zdecyduje się złożyć skargę do NSA, okres oczekiwania wydłuży się o kolejne 18 miesięcy.
Sądy administracyjne są zasypane sprawami, głównie podatkowymi. W efekcie podatnicy, którzy zdecydują się złożyć skargę do sądu, nie mogą liczyć na jej szybkie rozpatrzenie.
Jak przyznaje Artur Nowak, radca prawny, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Domański Zakrzewski Palinka, czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy w WSA zależy od lokalizacji sądu, do którego składamy skargę. Wynika to ze zróżnicowanej liczby spraw wpływających do poszczególnych sądów.
Mirosław Siwiński, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, dodaje, że w województwach, w których organy podatkowe są mniej aktywne i mniej podatników mają do kontroli, sprawa w WSA może być rozpatrzona nawet po 2 – 3 miesiącach. W bardziej obciążonych pracą ośrodkach na sprawę czeka się nawet do roku z tendencją wzrostową.

Wystarczą dwa miesiące

Jak przyznaje Marek Kolibski, doradca podatkowy i radca prawny w KNDP, pozytywnym przykładem jest WSA w Łodzi, który pod koniec lutego rozpoznał skargę, która wpłynęła do sądu na początku stycznia 2011 r. Zatem czas rozpoznania sprawy wyniósł niespełna dwa miesiące.
– Jest to stan dla podatników idealny, gdyż sąd rozpoznał sprawę dużo szybciej niż same organy podatkowe – zauważa Marek Kolibski.
Stwierdza też, że w wielu innych sądach administracyjnych jest podobnie, np. w Opolu, Wrocławiu oraz Lublinie.
– Dużo gorzej jest np. w WSA w Warszawie, gdzie czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy podatkowej to średnio sześć miesięcy, a w niektórych sprawach nawet dziesięć miesięcy – przyznaje nasz rozmówca.
Wynika to z faktu, że do tego sądu trafia najwięcej spraw w kraju.

Sytuacja w NSA

O ile sytuacja w WSA jest dobra, to w NSA jest gorzej.
– NSA jest zapchany skargami kasacyjnymi i średni czas na rozpoznanie sprawy podatkowej to niestety aż 1,5 roku – stwierdza ekspert Marek Kolibski.
Zdaniem Mirosława Siwińskiego okres ten się wydłuży, ponieważ spraw przybywa.
– Do NSA spływają sprawy ze wszystkich 16 WSA i dodatkowo ich ośrodków zamiejscowych – zwraca uwagę Mirosław Siwiński.

Przyspieszenie rozpoznania

Podatnik lub jego pełnomocnik mogą zwrócić się o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Jak wyjaśnia Marek Kolibski, zgodnie z par. 31 ust. 2 regulaminu urzędowania WSA, w uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy poza kolejnością.
Składając wniosek, trzeba go jednak dobrze uzasadnić. Artur Nowak przyznaje, że podatnik, któremu zależy na czasie, nie powinien składać skarg czy skarg kasacyjnych z brakami formalnymi, bo to zawsze angażuje dodatkowo sąd.
Jeżeli prośba o skrócenie terminu znajdzie w oczach sądu uzasadnienie, termin rozprawy zostanie wyznaczony wcześniej, tj. bez kolejności wynikającej z daty wpływu skargi do sądu. luk
KROKI
Jak przyspieszyć rozpatrzenie sprawy przez sąd
Krok 1
Przygotuj właściwe uzasadnienie wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy
Krok 2
Złóż wniosek o szybsze wyznaczenie terminu sprawy do przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu
Krok 3
Pamiętaj, że prezes sądu lub przewodniczący wydziału nie muszą przychylić się do wniosku