Za takie usługi należałoby uznać usługi polegające na przygotowaniu, odbieraniu, segregowaniu i wysyłaniu korespondencji, prowadzeniu rezerwacji hotelowych, pisaniu podań czy korekcie tekstów, tj. objęte grupowaniem 74.83 PKWiU, do którego odwoływało się rozporządzenie z 2009 roku. Ponadto – jak dodaje Tomasz Wagner, ekspert podatkowy w Ernst & Young – należy pamiętać, że w zakres usług sekretarskich wchodzić może także drukowanie, powielanie czy przyjmowanie telefonów, które to czynności podlegają ewidencjonowaniu także przed 1 maja 2011 r.

Obowiązek ewidencjonowania uzależniony jest od statusu podmiotów będących stronami świadczenia. Odbiorcą musi być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

– Osoby zajmujące stanowiska sekretarskie w firmach będą się naturalnie nadal rozliczać z pracodawcą na podstawie np. umowy o pracę – przypomina Tomasz Wagner.

Ekspert dodaje, że utrata zwolnienia nie jest jednak równoznaczna z obowiązkiem zainstalowania kasy. Będzie to konieczne dopiero po przekroczeniu (w ubiegłym roku podatkowym) poziomu obrotów w wysokości 40 tys. zł. Kasa rejestrująca będzie zbyteczna również w przypadku świadczenia usług sekretarskich przez podatnika wyłącznie na rzecz jego pracowników.

– Jeżeli instalacja kasy okaże się konieczna, podatnicy powinni mieć na uwadze wiele obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie kas – ostrzega Tomasz Wagner.

Wśród najważniejszych ekspert wymienia obowiązek zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego (w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji) i obowiązkowe przeglądy techniczne (co 24 miesiące).