Osoby udzielające popularnych korepetycji nie zdają sobie sprawy, że takie usługi wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły mogą być potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej i co za tym idzie obarczone obowiązkami o charakterze podatkowym, w tym także stosowaniem kasy fiskalnej.

Jednak – jak wyjaśnia Michał Pomorski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers – pomimo poszerzenia obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych na kolejne grupy zawodowe, wciąż istnieją zwolnienia z tego obowiązku.

Do 31 grudnia 2012 r. zwolnione z ewidencjonowania kasami fiskalnymi są usługi edukacji o symbolu PKWIU – 85. Wyszczególnić tu można usługi z grupowania PKWIU 85.59.19.0, oznaczone jako „usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”, czyli m.in. korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych.

– Oznacza to, że nauczyciele udzielając prywatnych korepetycji, nie będą musieli, co do zasady, stosować kas fiskalnych – uspokaja Michał Pomorski.

Według eksperta tej zasady nie stosuje się w przypadku korepetytorów, którzy rozliczają się kartą podatkową. Od 1 maja 2011 r. taka osoba będzie zobowiązana do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej w przypadku przekroczenia limitu 40 tys. zł obrotu w roku 2010.

– Również w przypadku kontynuowania w 2011 r. wcześniej rozpoczętej działalności i osiągnięcia 40 tys. zł w 2011 r. wystąpi obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej – dodaje Michał Pomorski.

Natomiast w sytuacji gdy podmiot rozpocznie działalność w 2011 r. i przekroczy limit obrotów 20 tys. zł w tym roku, będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie obrotu kasą fiskalną.

Ważne!

Zwalnia się z ewidencji opłacających kartę podatkową, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania działalności wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka