Nie. Naczelnik urzędu skarbowego po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika nadaje kasie numer ewidencyjny. Fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.
Podatnicy zobowiązani są dokonywać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom (do każdej kasy obowiązkowo powinna być dołączona książka kasy). Raz nadany kasie numer ewidencyjny nie ulega także zmianie przy zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
Podstawa prawna
Par. 2 pkt 2, par. 7 pkt 10 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).