Aby uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, trzeba zdać 10 egzaminów pisemnych i jeden ustny. Minimalny koszt opłat to 3,6 tys. zł.
Do 30 czerwca muszą przesłać swoje zgłoszenia osoby, które chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – w cyklu egzaminacyjnym rozpoczynającym się jeszcze w tym roku. Taki termin został ustalony w uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3997/57/2011.
Zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z kwestionariuszem osobowym należy przesłać do komisji egzaminacyjnej na adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dostępny jest aktywny formularz tych dokumentów.
Osoby, które chcą uzyskać uprawienia do badania sprawozdań finansowych, muszą się liczyć z kosztami postępowania. W jego trakcie kandydat zdaje 10 egzaminów pisemnych i jeden egzamin ustny – dyplomowy. Ponieważ opłata za każdy egzamin pisemny to 300 zł, natomiast dyplomowy to 600 zł, minimalny koszt egzaminów wynosi 3,6 tys. zł. Jednak może to być wartość znacznie wyższa, jeżeli zaistnieje konieczność powtarzania egzaminów.
Jak przyznaje Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej na biegłego rewidenta, zdawalność poszczególnych egzaminów wahała się od 10 do 60 proc.
30 czerwca do tego dnia trzeba wysłać zgłoszenie do przystąpienia do egzaminów